ประเทศใดบ้างที่ครอบคลุม?

THAI Travel Care ให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นและผลประโยชน์ที่กว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะกับจุดหมายปลายทางที่คุณกำลังจะเดินทางไป ซึ่ง THAI Travel Care มี 2 แผนหลักให้คุณเลือกดังนี้

Plan TypeCovered Locations under each Plan
แผนประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ทุกประเทศตามเส้นทางบินของสายการบินไทย ยกเว้น อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ และ ซูดานเหนือ
แผนประกันภัยการเดินทางในประเทศ ทุกเส้นทางภายในประเทศไทยตามเส้นทางบินของสายการบินไทย

คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองสำหรับการเดินทางรายเที่ยวได้สูงสุดถึง 180 วันภายใต้ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

หากคุณเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี คุณอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี