คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครทำประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ การยกเลิกการเดินทาง / ค่าใช้จ่าย

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ประกันภัยการเดินทาง โทร 66 2611 4242

* โปรดศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ได้จาก กรมธรรม์ประกันภัย THAI Travel Care กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างประเทศ  กรมธรรม์ประกันภัย ในประเทศ